Këto janë lista e kompleteve të energjisë së rinovueshme të shitura nga Kimroy Bailey Group of Company. Këto komplete përfshijnë shumicën e artikujve të nevojshëm për të instaluar një sistem të plotë të energjisë së rinovueshme.