Produkte të rinovueshme të energjisë

Këto janë lista e produkteve të energjisë së rinovueshme të shitura nga Kimroy Bailey Group of Company. Këto produkte përfshijnë panelet diellore, turbinat e erës, inverterin, kontrolluesin e ngarkimit, bateritë dhe përbërësit elektronikë për një sistem funksional diellor ose të energjisë së erës.