Kimroy Bailey Group është kompania # 1 në botë që integron pa probleme fushat e Energjisë së Rinovueshme dhe Robotikës. Ne ofrojmë trainime, proceset e biznesit Transferime të Aplikacioneve Mobile dhe Konsultime për individë dhe korporata të mëdha në Sektorin e Energjisë së Rinovueshme dhe Robotikës. Kurset tona të Energjisë së Erës janë interaktive dhe të lehtë për t’u kuptuar.