Produkte robotike

Këto janë lista e produkteve të robotikëve të shitura nga Kimroy Bailey Group of Company. Këto produkte përfshijnë komplete për robotikë, mikro kontrollues, sensorë, qarqe të integruar, tabela të bukës, LED, motorë dhe përbërës të tjerë të robotikës